Oorsprong

Andrew Taylor Still

De grondlegger van de osteopathie was Andrew Taylor Still (1828-1917), een Amerikaanse arts. Hij stichtte in 1892 the American School of Osteopathy en legde daarmee het fundament voor de moderne manuele geneeswijzen.Zij combineerde zijn medische kennis met eigen, nieuwe inzichten. Zijn inzicht was destijds dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweeglijkheid behoren te vertonen en dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Hij ontwikkelde een manier om met zijn handen weefsels met verminderde beweeglijkheid in het lichaam te kunnen opsporen. Met specifieke handelingen herstelde hij die beweeglijkheid, om zo een genezend effect op het lichaam uit te oefenen. Deze behandelwijze was toen revolutionair.

In de VS is osteopathie sinds 1966 wettelijk erkend en geintegreerd in de reguliere medische opleiding. Ook in Engeland heeft osteopathie een lange traditie. In Nederland is osteopathie nog relatief jong. De eerste osteopaten vestigden zich in 1985 in Nederland. De hedendaagse osteopaat in Nederland volgt een vijfjarige part-time opleiding waarin artsen en fysiotherapeuten gediplomeerd osteopaat kunnen worden. In 1987 is de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) opgericht, gevolgd door het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) in 1989. 

Vervolg in Nederland

De laatste tien jaar raakt osteopathie ook in Nederland steeds meer bekend. Op dit moment wordt in Nederland osteopathie door zorgverzekeraars nog gezien als een alternatieve behandelwijze. De Nederlandse Vereniging voor Osteopaten maakt zich hard voor de erkenning van osteopathie als reguliere geneeskunde in Nederland. Binnenkort wordt het Nederlandse Register voor Osteopathie bijgeschreven in het keurmerkregister van VWS.

De organisatiesructuur van de NVO en het NRO is de laatste jaren fors gewijzigd. Naast de beide besturen is er een toeziend College voor Osteopathie (CVO). Dit college bestaat naast osteopaten uit een meerderheid van niet osteopaten. Dit college toetst de besluitvorming van de besturen op juiste vakinhoudelijkheid, juridische haalbaarheid, maatschappelijke bruikbaarheid etc. Deze zeer moderne transparante structuur kent inmiddels brede interesse vanuit binnen- en buitenlandse organisaties.

Osteopathiepraktijk Bourgonje - Stationsplein 2 - 7573AV Oldenzaal - 0541 291105
Kop-Links Osteopathie Bourgonje