De praktijk:

Sinds maart 2008 is de praktijk voor osteopathie Bourgonje gevestigd aan het Stationsplein 2 in Oldenzaal. Daarvóór was de praktijk gevestigd aan de Getfertweg in Enschede.

Waarom osteopathie:

In het verleden kwam de osteopaat vaak in beeld wanneer een klacht hardnekkig bleek. Als er bijvoorbeeld gezegd werd: "met deze klacht moet u maar leren leven". Dit ging dan over allerlei klachten zoals bijvoorbeeld rug- en nekklachten, whiplash, RSI, migraine, maag- en darmstoornissen. Tegenwoordig zien we gelukkig dat mensen al in een veel vroeger stadium van klachten voor een consult komen, want waarom zou je langer dan nodig met klachten rondlopen, met tal van consequenties als het je niet goed voelen, pijn hebben en/of arbeidsverzuim?

De behandelwijze:

wervelkolomOsteopathie is een veilige behandelmethode, die gebaseerd is op bekende principes uit embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie zoals gebruikelijk in de moderne westerse geneeskunde. De kracht van osteopathie zit hem vooral in het feit dat zowel in onderzoek als diagnostiek als behandeling  rekening gehouden wordt met de onderlinge relaties en samenhang in het lichaam. Zo blijkt zeer regelmatig dat een klacht op een andere plaats veroorzaakt wordt dan daar waar het pijn doet. Bijvoorbeeld: een nek- hoofdpijnklacht kan mogelijk uit de lage rug komen, een tennisarm kan veroorzaakt worden door slecht functionerende darmen. Het lijkt dan ook logisch, om voor een sneller en langduriger resultaat, de klacht bij de bron aan te pakken. 

torsoEen osteopaat onderscheidt in onderzoek,diagnostiek en behandeling drie verschillende bewegende systemen in het lichaam die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ten eerste het bewegingsapparaat, dat bestaat uit botten, gewrichten en spieren. Ten tweede het orgaansysteem, waaronder behalve organen en hun omringende vliezen, ook bloedvaten en het lymfestelsel vallen. Tenslotte is er het craniosacrale systeem, met schedelbotten, wervelkolom, ruggemergvlies en hersenvochtcirculatie. In het onderzoek door de osteopaat komen altijd deze drie systemen aan de orde.

schedelHet onderzoek is gericht op beweeglijkheid. Door allerlei verschillende oorzaken kan die verstoord zijn geraakt. Tijdens de behandeling herstelt de osteopaat die oorspronkelijke beweeglijkheid met doelgerichte handgrepen. Daardoor kan het natuurlijke genezingsproces op gang komen.

Meer informatie over behandelmethoden en hun wetenschappelijke onderbouwing vindt u onder "links".

Voor een consult heeft u niet noodzakelijkerwijs een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. In de regel vind ik het echter wel prettiger om, indien nodig, met uw behandelend arts overleg te voeren.

 

Kosten / Vergoeding

Alle zorgverzekeraars vergoeden een osteopathisch consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket. Neem voor vragen hierover contact op met uw eigen zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vragen geen verwijzing voor osteopatische behandeling. Voor uw informatie: ik ben lid van de NVO en geregistreerd bij het NRO.

Osteopathiepraktijk Bourgonje - Stationsplein 2 - 7573AV Oldenzaal - 0541 291105
Kop-Links Osteopathie Bourgonje